YAPI KAYIT BELGESİ SÜRE UZATIMI HK.

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi gereğince 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi