Turizm Haritası

Botanik Turizmi:

            Arapgir biyolojik çeşitlilik bakımından zengin ve özgü endemik türleri barındırır. Göldağı, Kuyruksallamaz, Sarıçiçek,Kozluk Vadisi,Kayaarası gibi alanlarda endemik bitki türleri mevcuttur.

Foto Safari:

            Arapgir’de, el değmemiş pek çok doğal güzellikleri, flora ve fauna zenginliği, kültürü, tarihi eserleri, folklorü, müziği, yaşam şekli, yemekleri ve insanı ile foto safari için oldukça elverişli bir İlçedir.   Çeşitli bitki ve hayvan türleri, doğal manzaraları, tarihi köprüleri, otantik mimarideki kırsal meskenleri, yaylaları, kültürel özellikleri ve etkinlikleri gibi nitelikleri ile fotoğraf meraklıları (foto-safari) için Arapgir eşsiz olanaklara sahiptir.

            Bölgede pek çok yaban hayvanı, kuş ve bitki türü bulunmaktadır. Farklı mevsimlerde ortaya çıkan görüntüler de özellikle ilkbahar ve sonbahardaki renk değişimi fotoğraflarla ilginç karelerin elde edilmesini getirmektedir.

Yayla Turizmi:

       Arapgir’de turizmin çeşitlendirilmesi, yörelerin mevcut turizm potansiyelinin geliştirilerek harekete geçirilmesi yönünde başlatılan çalışmalar yayla turizmini de kapsamaktadır.

     Arapgir’deki yaylaların, doğal güzellikleri, etnolojik ve diğer çekicilik yaratan özellikleri ile eko turizme yönelik sundukları koruma kullanma dengesi içerisinde turizm amaçlı değerlendirilmektedir. Anadolu kültüründe yaylalar yaşamın önemli bir parçası olarak yer alır. Yaşam tarzına bağlı olarak yaylaların kullanım biçimlerinde de farklılıklar gözlenmektedir. Bozulmamış doğal yapısıyla bir yayla cenneti olarak kabul edilebilir. Kültürümüzün ve geleneksel yaşantımızın bir parçası olarak öne çıkan Sarıçiçek,Göldağı yaylaları aşiretlerin farklılığı ve ürünlerin farklılığıyla dikkat çekicidir.

 Kamp Karavan Turizmi:

            İlçemizin günübirlik dinlenme, eğlenme ve piknik amaçlı kullanımların yanı sıra, çadır ve karavanlı kamp yapma olanağına sahip, pek çok doğal alanlara sahiptir. Olağanüstü manzaraları ve temiz havasıyla gözlerden uzak doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyen insanlar için oldukça büyük İmkânlar sunmaktadır. Kozluk Çayı ve Vadisi, Sarıçiçek Yaylası, Göldağı, Kuyruksallamaz, Arılık, Tomurcuk Kolu Karababa gibi alanlar kaynak sularıyla doğal ortamının getirdikleriyle bu turizme uygun gelir.

Kırsal turizm;

Arapgir’deki kırsal yasam biçimi, geleneksel köy ve yayla yaşamı, dağınık yerleşme düzeni ve ahşap sivil mimari tarzda inşa edilmiş meskenleri, örf ve adetleri ile bahçe ve tarla tarımı, hayvancılık gibi diğer ekonomik özellikleri ile turistlerin ilgisini çeken potansiyeli ile kırsal turizm olanaklarına sahiptir.

İnanç Turizmi;

            Kutsal yerlerin bu dinlere mensuplarca ziyaret edilmesinin, turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi “inanç turizmi” olarak tanımlanmaktadır. Dini özellik taşıyan mekânlar, mezarlıklar kaynak sular, türbeler, ağaçlar, maddi ve manevi değer olanlar inananları tarafından ziyaret edilmesini gerektirirken, aynı zamanda ekonomik bir hareketi de başlatmışlardır.

             Arapgir’deki dini değerler farklı din ve mezhep özellikleri barındırmasıyla çeşitlilik arz etmektedir. Bu çeşitlilik inanç turizme aktarılması var olanı plan dâhilinde organize etmektir. Osman Paşa Mahallesi’ndeki Kesikbaş, Âşık Sultan gibi bilinen dini hüviyetlerin mezarları türbe haline getirilmesi öncellik taşımaktadır.

       Arapgirde türbesi bulunan ünlü Nakşî Şeyhi Ömer Baba civar il ve ilçelerde gelenler tarafından ziyaret edilen dini mekândır. Alt yapı ve konaklama düzenlemesi ile gelenlerin sayısından büyük bir artış olması söz konusudur. Ömer Baba ile bağlantılı olarak Maksud Dede, Şeyh Mustafa, Ağbaba gibi dini değerler bütünlük içerisinde inanç turizmini oluşturmaktadır.

       Onar’da mevcut Şeyh Hasan Oner türbesi ve tarihi cemevi, çeşme  ile Yazılı’daki Ağbaba türbesi ziyaretciler tarafından görülecek yerler arasındadır. Kemaliye Ocak köyündeki Hıdır Abdal türbesi de bu bağlamda ziyaret edilebilir.

Cumhurbaşkalığı Cimer İç işleri Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi cittaslow Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi