ARAPGİR MALMÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR

Ekli ilanmetninde belirtilen taşınırların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a. maddesi gereğince 01.03.2018 tarihinde satışı yapılacaktır.

Cumhurbaşkalığı Cimer İç işleri Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi cittaslow Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi