İTÜ ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞILIYOR

Arapgir’in kırsal mimarisinin ve koruma sorunlarının değerlendirildiği dönem sunumları İTÜ Mimarlık Fakültesinde gerçekleştirildi.

Arapgir Kaymakamlığı, Arapgir Belediyesi, Arapgir Kültür Derneği ile İTÜ'nün ortaklaşa yaptığı kırsal mimari projeleri İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümünün geçtiğimiz Mart ayında, hemşerimiz Prof. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller başkanlığında, öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencisi mimardan oluşan restorasyon uzmanı ekibin, Koru (Tepte), Ormansırtı (Cücügen) ve Onar köylerinde gerçekleştirdikleri saha ve proje çalışmalarında son aşamalara gelindi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Restorasyon Yüksek Lisans Programı 2017 bahar yarıyılı ders programında yer alan “Koruma Projesi” dersi kapsamında, yüksek lisans öğrencisi mimarlar, Arapgir’in kırsal yerleşmelerinin farklı boyutlarıyla incelenmesi ve özellikle kültür tarihimiz açısından değer taşıyan geleneksel evlerin belirlenmesini hedeflediler. Gerçekleştirilen alan çalışmalarının ardından geride bıraktığımız dönem boyunca elde edilen verilerden ortaya çıkan farklı analizler ışığında bölgenin potansiyelini ve koruma sorunlarını ortaya koydular.

Yapılan bu çalışmalar İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Taşkışla binasında 30 Mayıs Salı günü jüri huzurunda gerçekleştirilen yılsonu proje sunumlarında dönem boyunca ortaya konan çalışmalar, koruma sorunları ve çözüm önerileri detaylarıyla katılımcılara anlatıldı ve tüm yönleri ile ele alınarak değerlendirildi. Değerlendirme heyetinde Restorasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller, Arapgir Belediyesinden Kültür Müdürü A.Tuncay Çağdaş, Arapgir Kültür Derneği Başkanı Turgay Akşahin, Onar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Tanrıvermiş ile Restorasyon Programı öğretim üyeleri ve öğrencileri hazır bulundu.

Katılımcılar tarafından oldukça başarılı bulunan çalışmalar daha sonra kaynak kitap haline getirilerek bahsedilen köylerin mimari ve kültürel değerlerinin koruma ve yaşatılmasına ışık tutacaktır.

Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi