GENÇ ÇİFTÇİLERE HAYVANLARI DAĞITILDI

       16.02.2016 tarihli ve 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanan 05.04.2016 tarih ve 29675 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çifti Projelerinin Desteklenmesi hakkında tebliğe istinaden;

       İlçemizde projeleri onaylanan Bostancık Mahallemizden 4, Konducak, Kazanç, Esikli ve Aktaş Mahallelerimizin 1’er olmak üzere 8 Genç Çiftçimize, kişi başına 6 baş olmak üzere toplamda 48 baş Simental Irkı Damızlık Düve teslimi 23.12.2016 tarihinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından yapılmıştır.

Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi