TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KONGRESİ

16-17 Kasım 2021 Salı günü Saat 10.00'da Samime Aydınlar Kültür Merkezinde düzenlenecek olan Uluslararası Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresine tüm halkımız davetlidir.

Cumhurbaşkalığı Cimer İç işleri Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi cittaslow Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi