ARAPGİR BELLEĞİNE SAHİP ÇIKIYOR

Merkezi Malatya’da bulunan Belleğini Koruyan Kentler Derneği, ülke geneline yayılarak daha geniş alanda hizmet faaliyetlerini sürdürme amacıyla temsilciliklerine Arapgir’i de ekledi. Açılan Arapgir temsilciliğine ise Arapgir Belediyesi Personeli Bayram KOÇ getirildi.

Tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldırmak üzere Arapgir Belediyesi’nin ilçe genelinde çeşitli faaliyetleri bulunuyor. Birçok tarihi eser ile geleneksel mimariyi temsil eden konak tescillenirken cami, han, hamam, köprü, konak gibi birçok eser restore edildi. Düzenlenen festival ve şenliklerle yöresel ürünlerin tanıtımına ivme kazandırıldı. Doğa etkinlikleri ile ilçenin meşhur Kayaarası Kanyonu çeşitli illerden ve ülkelerden gelen doğa sporcularına ev sahipliği yaptı. İlçeye gelen turist sayısında her yıl artış olurken, yöre halkında da farkındalığın artması yapılan çalışmaların meyvesi olarak görülüyor. Bu faaliyetler içerisinde büyük bir rolü olan ve Belleğini Koruyan Kentler Derneği Arapgir Temsilciliğine getirilen Bayram KOÇ yaptığı açıklamada, üstlendiği vazifenin öneminin farkında olduğunu, bu anlamda ilçeye hizmet etmenin, tarihin birikimini gelecek nesillere aktarabilecek bir öneme sahip olan bu temsiliyetin sağlayacağı imkânları kullanarak eserlerin ayağa kaldırılmasında, turizm faaliyetlerinin katlanarak devam etmesinde, ilçe kültürünün diri tutulmasında, yaşayan nüfusun edineceği farkındalık ile bu faaliyetlerin yerel dinamikler tarafından sürdürülebilir hale getirilmesinde ne gerekiyorsa ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Belleğini Koruyan Kentler Derneği Arapgir İlçe Temsilcisi olarak yetkilendirildiğini söyleyen Bayram KOÇ, “Belleğini Koruyan Kentler Derneği Arapgir Temsilciliği olarak ülkemizin sivil toplum hayatına mütevazı bir katkı sunmanın yanında, binlerce yıldır medeniyetin beşiği olmuş Anadolu’nun, her biri tüm insanlık için son derece önemli kentlerinin, medeniyet birikimlerini ve doğal mirasını korumak, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için faaliyetlerde bulunmak, turizmin geliştirilmesi için çalışmak ve bu yolla bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur” dedi.
Derneğin, vizyonu, misyonu ve ilkeleri hakkında da bilgi veren KOÇ, uygarlığın bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin tamamını ifade ettiğini vurguladı. Bayram KOÇ, "Uygarlık; binlerce yıl devam eden gelişmeler sonunda, insan aklının, bilim ve teknolojinin katkısı ile ortaya çıkan ve tüm insanlığın eseri ve malı olan değerler bütünüdür. İnsanoğlunun yerleşik yaşama geçişiyle beraber, bir arada yaşamanın ortak koşulları da oluşmaya başlamıştır. Yüzyıllar içerisinde kent ve kentli kavramları gelişmiştir. Medeniyet inşa eden toplumların ortak aklının ve ortak ruhunun ürünüdür kentler. Aynı zamanda kentlerin kültürel, sosyal ve ekonomik yapısı; içinde bulundukları coğrafya tarafından da biçimlendirilir. Kentler; yaşar, kentler biriktirir ve bu birikimlerini kuşaktan kuşağa aktararak kültürel sürekliliği sağlarlar. Bu, toplumların var olma çabasının bir göstergesidir. Kültürel sürekliliği sağlayamayan toplumlar kendi kimlik ve kişilikleri ile yaşayamaz, başka toplumlar arasında eriyerek yok olurlar. O halde kentlerin belleklerinin korunması sosyal, kültürel ve ekonomik süreklilik anlamında son derece önemlidir” diye konuştu.

Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi