3. ETAP TOKİ PROJESİ İPTAL EDİLDİ

İlçemizde yürütülen Malatya Arapgir 3. Etap Toplu Konut Projesine yeterli başvuru olmaması sebebiyle, söz konusu proje Toplu Konut İdaresi tarafından iptal edilmiştir. Bu itibarla başvuru yapan 68 başvuru sahibinin başvuru bedellerinin iade işlemleri için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bankaya talimat vermiştir.

Tüm halkımıza duyurulur.

 

Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi