3. ETAP TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Toplu Konut İdaresi tarafından ilçemizde 161 adet brüt 73 m2 2+1 konut yapılacaktır. 

Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” , 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında (16 Adet)

2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız” 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında (8 Adet)

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız” 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında (40 Adet)

4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları” 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında (97 Adet)

Başvurular yapılacaktır.

T.C. Ziraat Bankası Arapgir Şubesine 500  TL (BEŞYÜZTL) başvuru bedeli yatırarak kayıt yaptırmaları duyurulur.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında 13.05.2019 tarihinde “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

  1. T.C. vatandaşı olması,
  2. Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
  3. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,
  4. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,
  5. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

 

  1. Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşlarımızın;

       2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Cumhurbaşkalığı Cimer İç işleri Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi cittaslow Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi