Aytaç ÖZDEMİR

Özgeçmiş

...................

..................

..................

..................


ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Müdürlük Yapısı ve Tanımlar Amaç ve kapsam

İçerik

Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi