Basri AKNAR

BAŞKAN YARDIMCISI

Özgeçmiş

.........................

.......................................

....................................................

Çetin ÖZDEMİR

BAŞKAN YARDIMCISI

Özgeçmiş

.........................

.......................................

....................................................

Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi