Nuri KAYNARCA

Özgeçmiş

1958 yılında Arapgir’de doğan Nuri KAYNARCA, İlk- orta ve lise eğitimini Arapgir’de tamamladı.

2002 yılında Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Programlar Bölümünün Ev İdaresi programından mezun oldu.

1984-2016 yılları arasında Arapgir Belediyesinde sırasıyla, Muhasebe Müdürlüğünde Memur görevlerini sürdürdü.

Evlendirme Memuru ve Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini halen sürdürmektedir.

Nuri Kaynarca, evli olup 2 çocuk babasıdır.


YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a) Müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Görev bölümü yapmak, izin, hastalık vb. durumlarda yerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

c) Başkanlıktan gerek meclise, gerekse encümene gönderilen evrakların kanun, tüzük, yönetmelik, emir ve kararlar doğrultusunda işlem görmesini sağlamak.

d) Meclis toplantı gündeminin belediye başkanı tarafından belirlenmesini ve meclis üyelerine zamanında dağıtımının yapılmasını sağlamak.

e) Başkanlıktan encümene gönderilen evrakın zamanında ve eksiksiz olarak ilgili birime gönderilmesini sağlamak.

f) Meclise veya encümene gönderilecek dosyaları incelemek, usul ve esas yönünden görülen noksanlıkların ilgili müdürlükçe giderilmesini sağlamak.

g) Çalışma verimini arttırmak amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak eğitim programlarına personelin katılımını sağlamak.

h)Belediyemizin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olmadığından bu müdürlüğün Personelle ilgili yürütmesi gereken bütün işlerini yapmak.

i)Belediyemizin Özel Kalem Müdürlüğü olmadığından, bu müdürlükle ilgili bütün işleri organize etmek

Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi